© 2006 Holland Pers    
Heeft u een nieuws foto? Klik hier            
 
Disclaimer
De WEBSITE van 112actueel wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De webmaster streeft naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie op de website van 112actueel maar is hiertoe op geen enkele wijze verplicht.

Hij/zij garandeert niet dat de inhoud juist of volledig is. De webmaster kan op elk gewenst tijdstip, zonder voorafgaande kennisgeving, toevoegingen of wijzigingen aanbrengen op deze website en kan desgewenst de volledige of gedeeltelijke inhoud van deze website verwijderen. De webmaster is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.

De webmaster verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is voor particulier gebruik bedoeld.

De webmaster is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De webmaster is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt door plaatsen van derden. En eventuele kosten en of schade worden verherhaald op de derde partij.

Behoudens deze disclaimer, is de webmaster niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

De webmaster behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de webmaster de toegang tot de webpagina monitoren.

En behoudt zich het recht voor op elk moment de hier vastgelegde voorwaarden bij te werken of te wijzigen. U wordt geadviseerd deze website regelmatig te bezoeken als u wilt weten welke voorwaarden op dat moment gelden.

Het Nederlands recht is van toepassing.

Copyright Copyright: - 2009 112actueel. Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen, tekst en fotomateriaal en de volgorde waarin deze worden gepresenteerd op de website van 112actueel zijn beschermd door nationale wetten op het gebied van de auteursrechten en door internationale verdragen en andere wetten. De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, verwerkt, aangepast of beschikbaar worden gesteld aan derden. De website van 112actueel kan tevens fotomateriaal en/of codering bevatten dat onder het copyright van derden valt.
Verdien geld met u tip
112actueel Tiplijn
06-13047444
Klik hier voor meer uitleg